ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32724) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AG Education Company

Head Teacher of English

4 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម,កម្ពុជា(1)
- ភ្នំពេញ,កម្ពុជា(1)
- កំពង់ធំ,កម្ពុជា(1)
- សៀមរាប,កម្ពុជា(1)

30-07-2019

06-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Teacher training without subject specialization

2 ឆ្នាំ Education

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Bachelor’s degree in education/English or other related fields.
• Two years experiences, at least. Relevant experiences are a plus.
• Willing to work under pressure.
• Willing to work in flexible time.
• Fast learners with the will to learn something new are encouraged to apply

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Provide inspiring and purposeful leadership for the staff and pupils
• Work in partnership with the governing body, staff and parents generating the ethos and values which will underpin the school
• Continue to implement a development plan which will secure continuous school improvement
• Monitor and evaluate the performance of the school and respond and report to the governing body as required
• Ensure that management, finances, organization and administration of the school supports its vision and aims
• Ensure that school policies and practices take account of national, local and school requirements
• Monitor, evaluate and review the impact of policies, priorities and targets of the school in practice, and take action if necessary
• Ensure that all those involved in the school are committed to its aims, motivated to achieve them, and involved in meeting long, medium and short term objectives and targets which secure the educational success of the school
• Perform other tasks assigned by upper manger

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  AG  Education  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល meas_ean@arizonschool
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល No.33, St 294, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
 ទូរស័ព្ទៈ 015 678 109
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer