ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32722) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AG Education Company

Native English Teacher

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ,កម្ពុជា(10)
- កំពង់ចាម,កម្ពុជា(10)
- កំពង់ធំ,កម្ពុជា(10)

30-07-2019

06-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Teacher training without subject specialization

6 ឆ្នាំ Education

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Associate degree / undergraduate in related field
• Six months to one year work-related experience in teaching
• Computer literacy: Ms Word, Ms Excel a plus.
• Good communication, interpersonal, and customer-service skill.
• Ability to create teaching aids and work well independently as well as part of a team.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Enforce rules for behavior and procedures for maintaining order among the students
• Conducts assigned classes at the times scheduled
• Assesses the progress and placement of each student in the program
• Creates an environment for learning through functional and attractive displays, interest centers and exhibits of student's work
• Participates in and contributes to the teaching profession;
• Sponsor extracurricular activities such as clubs, student organizations, and academic contests
• Select, store, order, issue, and inventory classroom equipment, materials, and supplies
• Enforces regulations concerning student conduct and discipline
• Prepare students for later grades or levels by encouraging them to explore learning opportunities and to persevere with challenging tasks
• Assign and grade class work and homework
• Establish clear objectives for all lessons, units, and projects, and communicate those objectives to students
• Instruct students individually and in groups, using various teaching methods such as lectures, discussions, and demonstrations.
• Prepare materials and classrooms for class activities.
• Observe and evaluate students' performance, behavior, social development, and physical health
• Perform other tasks assigned by upper manager

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  AG  Education  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល meas_ean@arizonschool
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល No.33, St 294, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
 ទូរស័ព្ទៈ 015 678 109
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer