ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32626) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC

មន្ត្រីឥណទាន

50 នាក់ ៖

- បឹងស្នាយ, សំបួរមាស, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(50)

31-07-2019

31-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាម

មានអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសារ

មានភាពស្មោះត្រង់

ឧស្សាហ៍ព្យាយាម


 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍រាល់ពេលបិទបញ្ជី

ត្រូវរាយការណ៍ជូនស្ថាប័នរាល់ពេលដែលមានបញ្ហា

ត្រូវចេះសម្របតាមកាលះទេសះ

ត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់គ្រប់សកម្មភាពនិងទង្វើរដែលស្ថាប័នមិនបានអនុញ្ញាត

ត្រូវជួយស្ថាប័នអោយមានការរីកចំរើន


 

របៀបដាក់ពាក្យ

អុីម៉ែល: recruitmen@lolc.com.kh

គេហទំព័រ:www.lolc.com.kh

លេខទូរសព្ទ័:081800169/081800663/081900895