ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32607) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

អមតះរុងរឿង

មន្ត្រីឥណទាន

20 នាក់ ៖

- ភូមិ ទី ៧, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(20)

31-07-2019

20-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានអត្តចរិតស្លូតបូត

-សុភាពរាបសារ រមទម្យ

-ថ្លៃថ្នូរ

-តស៊ូព្យាយាមក្នុងការងារ

-ចេះបត់បែនគ្រប់កាលះទេសះ

-ស្មោះត្រង់ជាមួយស្ថាប័ន
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ត្រូវគោរពតួនាទីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងស្ថាប័ន

-រាយការណ៍និងបិទបញ្ជីពេលចប់ម៉ោងការងារ

-ត្រូវផ្តល់ព័ត៍មានទៅខាងស្ថាប័នរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង

-ត្រូវចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភូមិ

-លក់សេវាកម្ចីជាសាច់ប្រាក់

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមយកCVនិងCover Latter មកដាក់នៅសាខាអមតះរុងរឿង

ឬទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរសព្ទ័ 098536844/088995667

ឬEmail:seanghunamr@yahoo.com