ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31283) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

eaba company

ផ្នែក លក់

5 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(5)

30-05-2019

05-06-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 06:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 06:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (មាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Associate Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវមានសីលធម៍ល្អនិងរូសរាក់ទាក់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ 095 570 757 សូមអរគុណ!