ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31278) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សណ្ឋាគារ នរសឹង្ហអង្គរ

Receptionist

2 នាក់ ៖

- សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

31-05-2019

31-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (6)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

130,00$

150,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • មានអាយុចាប់ពី18​ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ត្រូវភ្ជាប់CVមកជាមួយ
 • មានភាពតស៊ូក្នុងកាងារ
 • ម៉ត់ចត់ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
 • មិនលេងសើចក្នុងម៉ោងធ្វើការ
 • ចេះធ្វើការជាក្រុម
 • រួសរាយរាក់ទាក់
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ...៕

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • ជាមនុស្សមានកាទទួលខុសត្រូវលើ់កាងារ
 • ហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួល
 • គោរពពេលវេលា
 • គោរពក្នុងម៉ោងធ្វើការ
 • ចេះគោរពអ្នករួមកាងារ...៕

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel : 089​ 269​ 949 / 086 940 366 099 996 413 

Email. hrm@nokoraksoengankorhotel.com