ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31245) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Absara International School

គ្រូកុំព្យូទ័រ

1 នាក់ ៖

- អូរតាគាំ ១, ទួលតាឯក, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

28-05-2019

03-06-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Computer use

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានបទពិសោធន៍លើជំនាញខាងលើកាន់តែល្អ

-មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

-ឪស្សាហ៍ព្យាយាម និងអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ

-ចេះធ្វើការងារជាក្រុមបានយ៉ាងល្អ

-មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកធ្វើការជាមួយ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរួចយកមកដាក់នៅទីតាំងសាលាឬ ក៏ដាក់នៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលការងារ និងទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទ័លេខ៖093 929 383