ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30438) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ប៊្លុក

ផ្នែក រត់តុ

10 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(10)

25-04-2019

30-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 06:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 06:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

170,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- អាចចេះនិយាយភាសាបាបខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវចេះធ្វើការងារជាក្រុមបាននិងមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

-​ តាមលេខទូរសព្ទ; 098 505 352 សូមអរគុណ!