ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30435) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ប៊្លុក

ផ្នែក​​ មេចុងភៅ

5 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(5)

29-04-2019

07-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 06:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 06:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវចេះកែច្នៃមុខម្ហូប

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវចេះអនាម័យនិងមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 098 505 352 សូមអរគុណ!