ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29796) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

DYVITH HOTEL

Receptionist

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

31-03-2019

04-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

1 ឆ្នាំ Office administrative, office support and other business support activities

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Proven work experience as a Receptionist, Front Office Representative or similar role
- Proficiency in Microsoft Office Suite
- Hands-on experience with office equipment (e.g. fax machines and printers)
- Professional attitude and appearance
- Solid written and verbal communication skills
- Ability to be resourceful and proactive when issues arise
- Excellent organizational skills
- Multitasking and time-management skills, with the ability to prioritize tasks
- Customer service attitude
- High school degree; additional certification in Office Management is a plus

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Receiving visitors at the front desk by greeting, welcoming, directing and announcing them appropriately
- Answering screening and forwarding incoming phone calls
- Receiving and sorting daily mail
- Updating calendars and schedule meetings
- Arranging travel and accommodations, and prepare vouchers
- Keeping updated records of office expenses and costs
- Performing other clerical receptionist duties such as filing, photocopying, transcribing and faxing

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន DYVITH HOTEL  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល:  hrm@dyvithhotel.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:   #99, St.1011, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh 
ទូរស័ព្ទៈ +855 61 778 801/ 99 778836/ 86 340889
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer