ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29113) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

K JC Karm Company

Sellers

5 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(5)

21-03-2019

28-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Literacy and numeracy

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងស្មោះត្រង់និងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាននិងមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 087 570 411 សូមអរគុណ!