ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29108) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Temple Groups

IT Manager

1 នាក់ ៖

- ស្ទឹងថ្មី, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(1)

31-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (6)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Manufacture of food products

- Khmer ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងCVមកជាមួយ
 • រួសរាយរាក់ទាក់
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម
 • មានភាពស្មោះត្រង់
 • តស៊ូនឹងកាងារ​…៕

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • គោរពតួនាទីនឹងពេលវេលា
 • មានការទទួលខុសត្រូវលើកាងារ
 • មានសិលធម៍នៅពេលធ្វើការងារ
 • យកចិត្តទុក្ខដាក់នៅពេលធ្វើកាងារ
 • មិនលេងសើចពេលក្នុងម៉ៅងធ្វើការ៕

របៀបដាក់ពាក្យ

លេខទូរស័ព្ទ 098​ 277 780/ 076 555 5870

Email: ahrmpubstreet@templegroup.groupphempubstreet@templegroup.asia