ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29107) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Siemreap Vacation Hotel

Receptionist

3 នាក់ ៖

- គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

20-03-2019

29-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- អាចចេះកុំព្យូទ័របានខ្លះ

- អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន​និងមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 017 889 917 សូមអរគុណ!