ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 28536) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Lucky Star Dragon Lotto Co., Ltd

Sale Executive

30 នាក់ ៖

- មានជ័យ,ភ្នំពេញ,កម្ពុជា(15)
- កណ្តាល,កម្ពុជា(7)
- ព្រះវិហារ,កម្ពុជា(1)
- ឧត្តរមានជ័យ,កម្ពុជា(1)
- ស្ទឹងត្រែង,កម្ពុជា(1)
- រតនគីរី,កម្ពុជា(2)
- សៀមរាប,កម្ពុជា(2)
- កំពង់ធំ,កម្ពុជា(1)

25-02-2019

03-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

220,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

. Ages 20-35years

. At least 1 year expereince in sale with field works

. Honesty and reliability, commitment, confident and high motivation

. Competitive salary

. Other allwance(phone,gasoline and sale commision)

. Working from Monday to Friday

. Public Holiday(Follow Cambodian Law)

. Working hour:8:00-17:00

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

. Recruit new dealer within the target provided and maintains relationship with them by providing support, information of promotion and activities.

. Check Branding of dealers outlet is in line(such as leaflets, paper roll, and printer working well).

. Contribute to team effort by accomplishing relate result as needed.

. Training new dealer and support dealer on hand (visiting and follow up).

. Prepared report by using callcard, analyzing and summarzing the information to Regional Sale Manager.

. Other taske assinged.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន Lucky Star Dragon Lottto Co.,Ltd សូមផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេប  តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@luckdragonlotto.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  #688, National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 015 999 626
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer