ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 25086) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Khmer Beverages Co., Ltd.

GPS Monitor

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

26-07-2018

30-07-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Mechanics and metal trades

1 ឆ្នាំ Manufacture of computer, electronic and optical products

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 -Bachelor’s degree in business administration or others related field
-Understand about GPS system
-Knowledge on Microsoft office
-Good personnel attitude, honest, and hard working
-Good command of English and computer literate
-Designated to work in shift, occasionally during weekends or
holidays
-Ability to work under pressure.

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 -Control company GPS system
-Follow up, track and monitor vehicle usage by GPS system such as idle time, over speed, cross zone, fuel siphoning and distance
-Repair and maintenance vehicle GPS
-Install, remove, and transfer vehicle GPS
-Update GPS system for defining the zone area
-Track, monitor and maintenance Fuel sensor
-Prepare payment for monthly service usages
-Make report for all GPS issue
-Record for repairing request in SAP system
-Other job assigned by supervisor.

របៀបដាក់ពាក្យ


របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages Co.,Ltd ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  career@khmerbeverages.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: (Commercial Office) No. 19H, Street 271, Sangkat Beong Salang, Khan Tuolkok, Phnom Penh
ទូរស័ព្ទៈ 086 555 144 / 067 666 880
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer