ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 24416) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

NAGAWORLD

អ្នកគិតលុយ

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

31-05-2018

04-06-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទប្រុស រឺ ស្រី
- អាយុចាប់ពី 18 – 30 ឆ្នាំ
- មានសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ (ជាប់ឬធ្លាក់ បាក់ឌុប)
- អាចគិតលេខរហ័ស
- មាន រឺគ្មានបទពិសោធន៏
- អាចធ្វើការងារផ្លាស់ប្តូរវេនបាន

 

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

 

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុនNagaWorld ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  careers@nagaworld.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាលៈ Samdech Techno Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
ទូរស័ព្ទៈ 023 228 822
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer