ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 22844) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

YINKOK FOOD CORP

ផ្នែកគិតលុយ

3 នាក់ ៖

- មណ្ឌល១, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

23-04-2018

01-05-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 10:00:00
បញ្ចប់: 02:00:00 10:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Training for pre-school teachers

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានភាពស្មោះត្រង់

ចះគោរពពេលវេលា                                 

គោរពសិទ្ទ

ចេះយកអាសាគ្នា

ចេះ អធ្យាស្រ័យ

មានភាពអត់ធ្មត់

មានចរឹកស្លូតបូត

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មានភាពស្មោះត្រង់

ចះគោរពពេលវេលា                                 

គោរពសិទ្ទ

ចេះយកអាសាគ្នា

ចេះ អធ្យាស្រ័យ

មានភាពអត់ធ្មត់

មានចរឹកស្លូតបូត

របៀបដាក់ពាក្យ

រួមទាំងមុខតំណែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត!!!!

បេក្ខជណដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាផ្ញើ CV មកកាន់៖

E-Mail : jobs@cbm.com.kh/ samuth.or@cbm.com.kh

Tell 093 357 555 / 093 358 55

រីអាចទំនាក់ទំនងមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលការងារផ្ទាល់