ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 22843) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ISI STEEL CO., LTD.

បុគ្គលិកតំណាងផ្នែកលក់

2 នាក់ ៖

- កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា(2)

28-02-2018

04-03-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•    យ៉ាងហោចណាស់ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬ កំពុងបន្តការសិក្សាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ
•    មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់ ០១ឆ្នាំ ទៅនឹងការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់
•    អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
•    មានជំនាញក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
•    មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់, សុភាពរាបសា និងអត់ធ្មតក្នុងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•    ជួយជំរុញការលក់ឲ្យសំរេចតាមគោលដៅលក់ដែលបានកំណត់ក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន
•    បង្កើតនូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនទាំងអស់ និងលក់ផលិតផលទាំងអស់នៅខាងក្នុងការិយាល័យសាខា
•    សិក្សាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានស្ទាត់ជំនាញ
•    ផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពខ្លាំងនៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាយ អេស អាយ ស្ទៀលទៅកាន់អតិថិជន
•    អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវ ។

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន   ISI STEEL Co.Ltd ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ   Recruitment@isisteel.com.kh
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  #18, KMH Industrial Park, Veng Sreng Street,    Phum Trapaing Thloeng, Sangkat Chom Chao, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia.
ទូរស័ព្ទៈ 070-824-247 / 093-300-414 / 010-999-518 / 099-211-297   
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer