ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 20753) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Bred Bank ( Cambodia ) Plc

Relationship Manager - Retail Customer

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

28-10-2017

01-11-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Wholesale and retail sales

3 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English ()

- French ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

·         Required Education & Experience:

 • Minimum Bachelor Degree
 • OR lower degree accepted if at least 3 years' experience in similar position.
 • Good computer skills
 • Fluent French (writing and speaking).
 • Fluent English (writing and speaking).

·         Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Customer focus
 • Outgoing personality, confidence and ability to work under pressure and tight deadline.
 • Autonomous and pro-active.
 • Financial background, analytical and credit background
 • Quick learner.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

·         Resolve customer needs.

·         Understand customer financial needs and objectives.

·         Recommend appropriate financial product or service to the customer.

·         Assist and support bank management in delivering customer services.

·         Prepare sales and marketing statements and reports for the top management of the bank

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail: 
Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378
Contact: 016 786 655
Tel       : 023 633 6002
E-mail : jc_pp@nea.gov.kh
URL     : http://www.nea.gov.kh
Facebook: National Employment Agency