ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_61114

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កែប, ដំណាក់ចង្អើរ, អង្កោល, អង្កោល
: រៀបការ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, កែប, ដំណាក់ចង្អើរ, អង្កោល, អង្កោល

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:30/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Driver
: អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​តូច រថយន្ត​ឈ្នួល និង​រថយន្តវែន

: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $250.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី៩

: Sale and MarketingBasic programmes and qualifications
:
:
:
: N/A
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: International School
: ដឹកជញ្ជូន ស្តុក និងឃ្លាំង,ដឹកជញ្ជូន ស្តុក និងឃ្លាំង
: Driver
: ទេ
: ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរស់នៅ
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 30-11-2016
: 30-11-2018

: LDI Company
: លក់ដុំ និងរាយ,លក់ដុំ និងរាយ
: Sell Veterinarians
: ទេ
: ចង់ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 01-02-2014
: 10-01-2016

2 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់


ថែទាំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
តម្លើងឧបករណ៍ ឬកម្មវិធី
តាមដានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងម៉ាស៊ីន
សរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឬប្រព័ន្ធ
វិនិច្ឆ័យ និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ