ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_48119

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កែប, កែប
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កែប, កែប, អូរក្រសារ, អូរក្រសា

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: អ្នកចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រង
: នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​ផលិត​ក្នុង​រោងចក្រ

: កម្ពុជា, កែប

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)

: Sale and MarketingPersonal skills and development
: 2ឆ្នាំ
: 03-10-2013
: 03-10-2015
: វិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនចរិយាវង្ស
: កម្ពុជា, កែប
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: KepSeaSideGuestHouse
: សណ្ឋាគារ ការស្នាក់អាស្រ័យ អាហារ ភេសជ្ជៈ និងសេវាផ្សេងៗ,សណ្ឋាគារ ការស្នាក់អាស្រ័យ អាហារ ភេសជ្ជៈ និងសេវាផ្សេងៗ
: អ្នកចាត់ការ
: ទេ
: រកការងារថ្មី
: កម្ពុជា, កែប
: 03-10-2015
: 03-10-2017

2 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់

គ្រប់គ្រងសម្ភារ
គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ