ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

Performance Management Officer (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
Site MEP Engineer (5) ភ្នំពេញ(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
HR Intern (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
Site Engineer (3) ភ្នំពេញ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
Accountant (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /01/2018
Stock Controller (3) ភ្នំពេញ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /01/2018
Administrative Officer (1) ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
IT Programmer (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
Sales Officer (3) ភ្នំពេញ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017
Customer Service Officer (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /12/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុសាទរចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលការងារ...
  2017-12-04 21:02:02

     ដើម្បីនាំយកសេវាការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែខិតកៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារថ្មីមួយក្នុង​ខេត្តព្រះសីហនុ​ត្រូវបានបង្កើតនិងសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុ...

  ផ្សេងទៀត
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលទីផ្ស...
  2017-11-16 22:05:29

  កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់​ងារជា​តិមុខរបរ​ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទៈ «ការត្រៀមលក្ខណៈ​ស​ម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារធ្វើ »នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារការងារទៅដល់សា​ធារ​ណជនទូទៅ និងនិសិ្សតឲ្យបានដ...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង ផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារ...
  2017-10-01 22:33:19

  ដើ​ម្បីចូលរួមចំណែកស្វែងរកការងារធ្វើ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដល់ប្រជាពល​រដ្ឋនៅតា​មមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងសហការជា​មួយអ​ជ្ញាធរស្រុកមោងឬស្សី និងមន្ទីការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងប្រមូលអ្នកស្វែងរក...

  ផ្សេងទៀត