ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /03/2021
មន្រ្តីឥណទាន (15) បន្ទាយមានជ័យ(15)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 08 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 17 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /03/2021
Business Support Consultant (3) ភ្នំពេញ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 19 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /03/2021
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 14 /03/2021

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
ក្រៅប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • ក្រសួងការងារនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនៅថ្ងៃទី១៤-...
  2020-11-10 14:59:17

  (ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ និងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាតាមរយៈយន្តការសំខាន់ពីរគឺ៖ ការរើសបុគ្គលិកនិងរកការងារអនឡាញ ព្រមទាំងការរៀបចំតាំងបង្...

  ផ្សេងទៀត
 • នាព្រឹកនេះ មានយុវជន សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការ...
  2020-09-09 13:20:58

  សម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានមក សូមរួសរាន់! ឱកាសការងារជាង ៣០០ កន្លែង កំពុងរង់ចាំ ពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន ៤ ដែលមានដូចជា៖ Cogetel Ltd. (ONLINE), BS Land & Home Co., Ltd, DFI LUCKY PRIVATE LIMITED, Fair Plus Supermarket ។ សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជី...

  ផ្សេងទៀត
 • ស្អែកនេះ ក្រសួងការងារ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៤ផ្តល់...
  2020-09-08 14:04:17

  (ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃពុធ ទី៩ ស្អែកនេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៤ ដោយបាននាំយកឱកាសការងារចំនួន៣០៦កន្លែង ក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ ផ្តល់ជូនសិស្ស\និស្សិត យុវជន អ្នកស្វែងរកការងារ នៅក្នុងកម្មវិធី “វេទិកាការងារ
  ប្រចាំខែសីហា”។ ក្រុម...

  ផ្សេងទៀត