ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ប្រចាំខេត្ត (1) កំពង់ កំពង់ធំ(1), កំពង់ស្ពឺ(1), កំពង់ចាម(1), កំពត(1), ព្រៃវែង(1), បន្ទាយមានជ័យ(1), តាកែវ(1), សៀមរាប(1), បាត់ដំបង(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /03/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • ក្នុងខែមីនានេះ ក្រុមហ៊ុនធំៗ១២ ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គល...
  2018-03-11 03:32:23

  វេទិកាការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ខែដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) ​នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានក្លាយជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយឱកាស ការងារ និងព័ត៌មានជ្រើស​រើសបុគ្គលិកដ៏ទូលំទូលាយតាមរយៈកំណើននៃក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនានា​ដែលមកប្រើប្រាស់សេវាជ្រើស​រើសបុគ្គលិករបស់រដ្ឋមួយនេះ។ ជាក់ស្តែងក្នុ...

  ផ្សេងទៀត
 • ក្រុមហ៊ុនធំៗ៧ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក១០៣០នាក់ជាមួយទ...
  2018-02-26 07:56:53

  តាមរយៈការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រមាណ៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ កម្ពុជាកំពុងមាន កំពុងបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសតាមរយៈការវិនិយោគក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម ក៏ដូចជាវិស័យជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។ កត្តានេះជំរុញឲ្យឱកាសការងារ និងតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទាំងនេះកំពុងកើនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅ...

  ផ្សេងទៀត
 • អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើប្រមាណ៣០០នាក់ ចុះឈ្មោះស្វែងរ...
  2018-02-20 08:20:01

  វេទិកាការងារ និងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ជាពិសេសអ្នកទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ និងយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើ ឲ្យយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រ និងដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកការងារធ្វើ ក៏ដូចជាឱកាសការងារដែលកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។វេទិកានេះ គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់ សម្រា...

  ផ្សេងទៀត