ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ


ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • ក្រុមហ៊ុនធំៗ១២ ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង ១២០០ នាក់ន...
  2018-05-22 06:47:38

  សម្រាប់អ្នកចង់ស្វែងរកការងារ អ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ ឬអ្នកចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ស្វែងរកការងារ គឺអាចចូលរួមក្នុងវេទិកាការងារនាចុងខែឧសភានេះ ជាមួយនឹងឱកាសការងារជាច្រើនមុខជំនាញរហូតដល់ជាង ១២០០ កន្លែង ឯណោះ។

  វេទិកាការងារនឹងប្រព្រឹត្តិទៅ លើកទី១នៅថ្ងៃ​ ទី២៤ និង លើកទីពីរនៅថ្ងៃ ទី៣១ ខែឧសភាខាងមុខ ដែលនឹងនាំយក​ឱកាសការងារចំ...

  ផ្សេងទៀត
 • ឱកាសការងារជាង ៩០០ កន្លែងទៀតពីក្រុមហ៊ុន ១០ នឹងផ្តល់ជ...
  2018-05-04 09:52:15

  វេទិកាការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ខែដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) ​នៃក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានក្លាយជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយឱកាសការងារ និងព័ត៌មានជ្រើស​រើសបុគ្គលិកដ៏ទូលំទូលាយ តាមរយៈកំណើននៃក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនានា​ដែលមកប្រើប្រាស់សេវាជ្រើស​រើស​បុគ្គលិករបស់រដ្ឋមួយនេះ។ ជាក់ស្តែងក្...

  ផ្សេងទៀត
 • ត្រៀម CV ឲ្យហើយទៅ! ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ ប្រកាសរើសបុគ្គ...
  2018-04-20 02:13:43

  តាមរយៈការរក្សាបាននូវស្ថេរភាពនយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគថ្មីៗទាំងក្នុងប្រទេស និងពី​បរទេស ចេះតែបន្ត​កើនឡើង ដែលនាំដល់ការបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៀតនៅ​ក្នុងទីផ្សារ​ការងារ​ក្នុងស្រុក។

  ជាក់ស្តែងសម្រាប់ចុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឱកាសការងារប្រមាណ៩៨២ កន្លែងក្នុងមុខតំណែង​ផ្សេងៗគ្នានឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនពីក្រ...

  ផ្សេងទៀត