ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមមុខរបរ

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /09/2018
អ្នកថែសួន (1) ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
អ្នកអនាម័យ (10) ភ្នំពេញ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
កម្មករទូទៅ (60) ភ្នំពេញ(60)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
កម្មករ (100) ភ្នំពេញ(100)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /10/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /09/2018
អ្នកថែសួន (1) ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /10/2018
អ្នកបោកគក់ (8) ភ្នំពេញ(8)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /10/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • ចុងខែកញ្ញានេះ NEA នឹងនាំយកឱកាសការងារចំនួន ១៣៥២ កន្លែង ...
  2018-09-20 06:05:49

  វេទិកាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ  និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងនាំយកនូវឱកាសការងារចំនួន ១៣៥២ កន្លែងជូនដល់សិស្ស/និស្សិត យុវជន និងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនាចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយ ។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានការងារធ្វើ សូមកុំភ្លេចត្រៀមប្រវត្តិរូបសង្...

  ផ្សេងទៀត
 • ការងារជាង ២ម៉ឺន កន្លែងកំពុងរង់ចាំអ្នក កុំភ្លេចជួបគ្...
  2018-09-20 06:12:15

  សម្រាប់សិស្ស/និស្សិត យុវជន និងសារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសអ្នកកំពុងស្វែងការងារធ្វើ និងមានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសធំៗ ចំនួន៣០០បញ្ជរ អាចរើសមុខតំណែងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តសម្រាប់ឱកាសការងារជាងពីរម៉ឺនកន្លែងពីបណ្តាក្រុមហ៊ុនល្បីៗ ទទួលបានការណែនាំអំពីអាជីព បទពិសោធន៍ ជំនាញទីផ្សារការងារដែលកំពុងត្រូវការ និងឱកាសបណ...

  ផ្សេងទៀត
 • ៤៩នាក់ជាប់ជាស្ថាពរ និង១៥៣នាក់ជាប់បឋម នៅក្នុងវេទិកា...
  2018-09-17 02:28:33

  បន្ទាប់ពីវេទិកាការងារ កាលពីម្សិលមិញចប់រួចរាល់ ក៏មានយុវជនចំនួន៤៩នាក់ ដែលទទួលបានការងារជាប់ស្ថាពរ និង១៥៣នាក់ទៀតជាប់បឋម ពីបណ្តាលក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសចំនួន១0 ដែលចូលរួមរៀបកម្មវិធីវេទិកាការងារនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា កន្លងទៅនេះ នៅទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

  យុវជន ស៊ីវ រត្ត័ន...

  ផ្សេងទៀត