ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

មន្រ្តីឥណទាន (5) ព្រះស ភ្នំពេញ(5), ព្រះសីហនុ(5), កំពង់ចាម(5), ត្បូងឃ្មុំ(5), កំពង់ធំ(5), បាត់ដំបង(5), ស្វាយរៀង(5), បន្ទាយមានជ័យ(5), ក្រចេះ(5), កំពត(5), ពោធិ៍សាត់(5), ប៉ៃលិន(5), មណ្ឌលគីរី(5), រតនគីរី(5), ឧត្តរមានជ័យ(5), ព្រះវិហារ(5), ព្រៃវែង(5), កោះកុង(5), កណ្តាល(5), សៀមរាប(5), កំពង់ស្ពឺ(5), កំពង់ឆ្នាំង(5), ស្ទឹងត្រែង(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 26 /07/2018
Marketing (20) ក្រចេះ(2 កំពង់ចាម(20), ក្រចេះ(20), ពោធិ៍សាត់(20), កំពង់ស្ពឺ(20), សៀមរាប(20), ភ្នំពេញ(20), បន្ទាយមានជ័យ(20), កណ្តាល(20), ស្វាយរៀង(20), ស្ទឹងត្រែង(20), បាត់ដំបង(20), កោះកុង(20), ព្រះវិហារ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 21 /07/2018
មន្រ្តីឥណទាន (1) ពោធិ៍សាត់(3 ឧត្តរមានជ័យ(1), ពោធិ៍សាត់(3), ត្បូងឃ្មុំ(5), កំពង់ចាម(11), កណ្តាល(18), បន្ទាយមានជ័យ(5), ប៉ៃលិន(1), សៀមរាប(6), បាត់ដំបង(8), កំពង់ឆ្នាំង(2), ក្រចេះ(2), ព្រះសីហនុ(7), ស្វាយរៀង(6), មណ្ឌលគីរី(8), ភ្នំពេញ(30), កំពង់ស្ពឺ(2), ព្រៃវែង(7), តាកែវ(1), កំពង់ធំ(13), កំពត(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 10 /07/2018
Credit Officer (2) កំពត(2) បាត់ដំបង(2), កំពត(2), ពោធិ៍សាត់(2), កណ្តាល(2), កំពង់ចាម(2), ស្វាយរៀង(2), បន្ទាយមានជ័យ(2), ក្រចេះ(2), តាកែវ(2), ភ្នំពេញ(2), កំពង់ឆ្នាំង(2), ព្រៃវែង(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 05 /07/2018
មន្រ្តីឥណទាន (2) ព្រៃវែ ស្វាយរៀង(2), ព្រៃវែង(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /07/2018
មន្រ្តីឥណទាន (6) ព្រ តាកែវ(6), ព្រៃវែង(4), បាត់ដំបង(7), ព្រះសីហនុ(2), ក្រចេះ(3), បន្ទាយមានជ័យ(3), ភ្នំពេញ(10), កំពង់ចាម(4), សៀមរាប(3), កំពង់ស្ពឺ(3), ស្វាយរៀង(3), កំពង់ធំ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /07/2018
Sale (10) ព កែប(10), ព្រះសីហនុ(10), កំពង់ស្ពឺ(10), កំពង់ធំ(10), ស្វាយរៀង(10), ពោធិ៍សាត់(10), កោះកុង(10), កំពង់ចាម(10), បាត់ដំបង(10), បន្ទាយមានជ័យ(10), កំពង់ឆ្នាំង(10), ព្រះវិហារ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 26 /07/2018
អ្នកលក់ (10) ស្វាយរៀង(1 ត្បូងឃ្មុំ(10), ស្វាយរៀង(10), ក្រចេះ(10), សៀមរាប(10), បាត់ដំបង(10), ព្រះសីហនុ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 10 /07/2018
មន្រ្តីឥណទាន (20) តាកែ ក្រចេះ(20), តាកែវ(20), ព្រៃវែង(20), បាត់ដំបង(20), ស្វាយរៀង(20), សៀមរាប(20), ភ្នំពេញ(20), កំពង់ចាម(20), ពោធិ៍សាត់(20), កំពង់ធំ(20), បន្ទាយមានជ័យ(20), រតនគីរី(20), កំពង់ឆ្នាំង(20), មណ្ឌលគីរី(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 19 /07/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • វេទិកាការងារសម្រាប់ថ្ងៃទី១២ខែកក្កដានេះផ្តល់ឱកាសកា...
  2018-07-05 12:18:17

  វេទិកាការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ខែដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) ​នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានក្លាយជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយឱកាសការងារ និងព័ត៌មានជ្រើស​រើសបុគ្គលិកដ៏ទូលំទូលាយតាមរយៈកំណើននៃក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនានា​ដែលមក ប្រើប្រាស់សេវាជ្រើស​រើសបុគ្គលិករបស់រដ្ឋមួយនេះ។ គិតត្រឹមរយៈពេ...

  ផ្សេងទៀត
 • UNDP និងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារសហការគ្នាលើការ...
  2018-06-28 10:35:13

  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៨៖ ដើម្បីជំរុញការទទួលបានឱកាសការងារសមរម្យនិងព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីការងារសម្រាប់យុវជន សិស្ស-និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) រៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គ...

  ផ្សេងទៀត
 • ឱកាសការងារប្រមាណ១០៨៥កន្លែង ពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ក...
  2018-06-25 07:19:40

  សម្រាប់សិស្ស និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា សាធារណៈជនទូទៅដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើ ឬអ្នកមានការងារ ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនចំនួន១០ ក្នុងនោះមាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្រុមហ៊ុន G-GEAR ក្រុមហ៊ុន ISI ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ RFC មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ក្រុមហ៊ុន ម៉...

  ផ្សេងទៀត