ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Sale Supervisor (1) ព្រះសី កំពង់ចាម(1), ព្រះសីហនុ(1), កំពត(1)
ផុតកំណត់: 31 /10/2017
Sales Representative (4) ស្ទឹង ភ្នំពេញ(4), ស្ទឹងត្រែង(2), កំពង់ចាម(2), ក្រចេះ(2), ព្រះសីហនុ(2), កំពង់ឆ្នាំង(2), កំពត(2), ត្បូងឃ្មុំ(2), ព្រះវិហារ(2)
ផុតកំណត់: 31 /10/2017
Teller Internships (1) ព្រះ កណ្តាល(1), ព្រះសីហនុ(1), ក្រចេះ(1), ភ្នំពេញ(1), ឧត្តរមានជ័យ(1), បន្ទាយមានជ័យ(1), តាកែវ(1), រតនគីរី(1)
ផុតកំណត់: 26 /10/2017
Showroom Sales Executive (1) ព្រះស ភ្នំពេញ(1), ព្រះសីហនុ(1), បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់: 04 /11/2017
Service Technician-Coffee Machines (1) បាត់ដំប ព្រះសីហនុ(1), បាត់ដំបង(1), សៀមរាប(2), ភ្នំពេញ(2)
ផុតកំណត់: 04 /11/2017
Sales Executive (1) សៀមរាប(1)## ព្រះសីហនុ(1), សៀមរាប(1), កំពង់ចាម(1)
ផុតកំណត់: 04 /11/2017
Barista Trainer (1) ព្រះសី បាត់ដំបង(1), ព្រះសីហនុ(1)
ផុតកំណត់: 10 /11/2017
Human Resources Officer (1) ព្រះសីហនុ(1)
ផុតកំណត់: 09 /11/2017
Human Resources Executive (1) ព្រះសីហនុ(1)
ផុតកំណត់: 09 /11/2017
Housekeeping Attendant (2) ព្រះសីហនុ(2)
ផុតកំណត់: 09 /11/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង ផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារ...
  2017-10-01 22:33:19

  ដើ​ម្បីចូលរួមចំណែកស្វែងរកការងារធ្វើ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដល់ប្រជាពល​រដ្ឋនៅតា​មមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងសហការជា​មួយអ​ជ្ញាធរស្រុកមោងឬស្សី និងមន្ទីការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងប្រមូលអ្នកស្វែងរក...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារបាត់ដំបងរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពីការណ...
  2017-10-01 22:27:17

  ដើម្បីជាទស្សនទានសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យ ឲ្យបានដឹងពីឱកាសការងារដែលកំពុងតែមានតម្រូវការការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកែប នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារបានរៀបចំវេទិកាការ​ងា​រស្តីពី ការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់និស្សិត ដល់ប្អូនៗសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំ...
  2017-09-09 00:05:14

  កាលពីថ្ងៃទី ០៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង នៃទី​ភ្នាក់ងា​រជាតិមុ​ខ​របរ​ និងការងារ បានរៀ​បចំសិក្ខាសាលាពីការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈដល់និស្សិ​តនៃសា​កល​វិទ្យា​ល័​យបៀលប្រាយ ដែលមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន៩២នាក់ នារី៧៥នាក់ ដែលពួកគេកំ​ពុង​មាន​ត​ម្រូវកា​រកា​រងារនា​ពេ​លឆា​ប់​ខា​ងមុខនេះ​ និងមា​នការសហ...

  ផ្សេងទៀត