ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Teacher of english (3) កំពង់ធំ(3)
ផុតកំណត់: 01 /11/2017
ធារីហាត់ការ (1) កំពង់ធំ(1)
ផុតកំណត់: 26 /10/2017
ផុតកំណត់: 26 /10/2017
Credit Agent (38) បន្ទាយ បាត់ដំបង(38), បន្ទាយមានជ័យ(38), កណ្តាល(38), ព្រៃវែង(38), ភ្នំពេញ(38), កំពង់ធំ(38), សៀមរាប(38), កំពង់ស្ពឺ(38)
ផុតកំណត់: 31 /10/2017
ផុតកំណត់: 31 /10/2017
ផុតកំណត់: 01 /11/2017
Credit Officer (2) កំពង់ធំ(2)
ផុតកំណត់: 01 /11/2017
ភ្នាក់ងារឥណទាន (4) កំពង់ស្ពឺ(4)## បន្ទាយមានជ័យ(4), កំពង់ស្ពឺ(4), កំពង់ធំ(4), ភ្នំពេញ(4), កំពត(4), សៀមរាប(4), កណ្តាល(4), កំពង់ចាម(4)
ផុតកំណត់: 31 /10/2017
Credit Officer (2) សៀមរាប(2) ក ឧត្តរមានជ័យ(2), សៀមរាប(2), កំពង់ចាម(2), បន្ទាយមានជ័យ(2), កំពង់ធំ(2), ព្រះវិហារ(2), ភ្នំពេញ(15)
ផុតកំណត់: 01 /11/2017
Channel Executive (2) កំពង់ធំ(2)
ផុតកំណត់: 03 /11/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង ផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារ...
  2017-10-01 22:33:19

  ដើ​ម្បីចូលរួមចំណែកស្វែងរកការងារធ្វើ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដល់ប្រជាពល​រដ្ឋនៅតា​មមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងសហការជា​មួយអ​ជ្ញាធរស្រុកមោងឬស្សី និងមន្ទីការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងប្រមូលអ្នកស្វែងរក...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារបាត់ដំបងរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពីការណ...
  2017-10-01 22:27:17

  ដើម្បីជាទស្សនទានសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យ ឲ្យបានដឹងពីឱកាសការងារដែលកំពុងតែមានតម្រូវការការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកែប នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារបានរៀបចំវេទិកាការ​ងា​រស្តីពី ការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់និស្សិត ដល់ប្អូនៗសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំ...
  2017-09-09 00:05:14

  កាលពីថ្ងៃទី ០៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង នៃទី​ភ្នាក់ងា​រជាតិមុ​ខ​របរ​ និងការងារ បានរៀ​បចំសិក្ខាសាលាពីការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈដល់និស្សិ​តនៃសា​កល​វិទ្យា​ល័​យបៀលប្រាយ ដែលមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន៩២នាក់ នារី៧៥នាក់ ដែលពួកគេកំ​ពុង​មាន​ត​ម្រូវកា​រកា​រងារនា​ពេ​លឆា​ប់​ខា​ងមុខនេះ​ និងមា​នការសហ...

  ផ្សេងទៀត