ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Customer Service (2) កណ្តាល(2)## ពោធិ៍សាត់(2), កណ្តាល(2), ព្រះសីហនុ(2), កំពត(2), កំពង់ស្ពឺ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
Credit Officer Internship (6) កណ្តាល(8)## ពោធិ៍សាត់(6), កណ្តាល(8), ព្រះសីហនុ(6), កំពត(6), កំពង់ស្ពឺ(6)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
Credit Officer (15) កណ្តាល(15)# ពោធិ៍សាត់(15), កណ្តាល(15), ព្រះសីហនុ(15), កំពត(15), កំពង់ស្ពឺ(15)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
ប្រធានគាំទ្រសាខា (1) កំ កំពត(1), កំពង់ស្ពឺ(1), ពោធិ៍សាត់(1), កណ្តាល(1), ព្រះសីហនុ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
Customer Service (2) កំពង់ស្ ពោធិ៍សាត់(2), កំពង់ស្ពឺ(2), ព្រះសីហនុ(2), កណ្តាល(2), កំពត(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
បុគ្គលិកបើកបរ (1) កំពង់ស្ ពោធិ៍សាត់(1), កំពង់ស្ពឺ(1), ព្រះសីហនុ(1), កណ្តាល(1), កំពត(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
បុគ្គលិកថែទាំការិយាល័យ (1) ព្រះ កណ្តាល(1), ព្រះសីហនុ(1), កំពត(1), កំពង់ស្ពឺ(1), ពោធិ៍សាត់(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
ប្រធានមន្ត្រីឥទាន (1) ពោធិ៍សា កំពង់ស្ពឺ(1), ពោធិ៍សាត់(1), កណ្តាល(1), ព្រះសីហនុ(1), កំពត(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
ប្រធានសេវាកម្មសាខា(ប្រធានបេឡាធិការ) (1) កណ្តាល(1)## ពោធិ៍សាត់(1), កណ្តាល(1), ព្រះសីហនុ(1), កំពត(1), កំពង់ស្ពឺ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /12/2017
Teller (2) កំពត(2) ក ព្រះសីហនុ(2), កំពត(2), កំពង់ស្ពឺ(2), ពោធិ៍សាត់(2), កណ្តាល(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /01/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុសាទរចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលការងារ...
  2017-12-04 21:02:02

     ដើម្បីនាំយកសេវាការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែខិតកៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារថ្មីមួយក្នុង​ខេត្តព្រះសីហនុ​ត្រូវបានបង្កើតនិងសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុ...

  ផ្សេងទៀត
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលទីផ្ស...
  2017-11-16 22:05:29

  កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់​ងារជា​តិមុខរបរ​ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទៈ «ការត្រៀមលក្ខណៈ​ស​ម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារធ្វើ »នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារការងារទៅដល់សា​ធារ​ណជនទូទៅ និងនិសិ្សតឲ្យបានដ...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង ផ្សព្វផ្សាយពីទីផ្សារ...
  2017-10-01 22:33:19

  ដើ​ម្បីចូលរួមចំណែកស្វែងរកការងារធ្វើ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដល់ប្រជាពល​រដ្ឋនៅតា​មមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងសហការជា​មួយអ​ជ្ញាធរស្រុកមោងឬស្សី និងមន្ទីការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងប្រមូលអ្នកស្វែងរក...

  ផ្សេងទៀត