ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • 8
 • 9
 • 8
 • 9

  Sellers (5) សៀមរាប(5)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 21 /03/2019
  Night Receptionist (4) សៀមរាប(4)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /03/2019
  Afternoon Receptionist (3) សៀមរាប(3)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /03/2019
   Morning Receptionist (3) សៀមរាប(3)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /03/2019
  Customer Service (5) សៀមរាប(5)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /03/2019
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /03/2019
  Receptionist (3) សៀមរាប(3)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /03/2019
  កូនកាំបិត (8) សៀមរាប(8)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /03/2019
  Technician (2) ភ្នំពេញ(2)
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2019
  កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /03/2019
ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • មកដល់ទៀតហើយ! ឱកាសការងារចំនួន៧២៣កន្លែង នៅក្នុងវេទិកា...
  2019-02-12 08:42:51

  ឱកាសការងារ ចំនួន៧២៣ កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយ កំពុងរង់ចាំ សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី ពីក្រុមហ៊ុ ចំនួន១០ សម្រាប់វេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ALPHA GOLD FUTURES, ELT,មហានគរ, PassApp, BROWN, ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប, MAJOR CINEPLEX, HUAWEI, PARK Café, និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុbamboo ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង១០នេះ នឹងមានវត្...

  ផ្សេងទៀត
 • មកដល់ទៀតហើយ! ឱកាសការងារចំនួន៧២៣កន្លែង នៅក្នុងវេទិកា...
  2019-02-12 08:36:02

  ឱកាសការងារ ចំនួន៧២៣ កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយ កំពុងរង់ចាំ សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី ពីក្រុមហ៊ុ ចំនួន១០ សម្រាប់វេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ALPHA GOLD FUTURES, ELT,មហានគរ, PassApp, BROWN, ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប, MAJOR CINEPLEX, HUAWEI, PARK Café, និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុbamboo ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង១០នេះ នឹងមានវត្...

  ផ្សេងទៀត
 • NEA ប្តេជ្ញានាំយកឱកាសការងារកាន់តែច្រើនឲ្យខិតជិតប្រជ...
  2018-12-14 12:25:27

  (ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ(NEA) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកផែនការការងារឆ្នាំ២០១៩របស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហុង ជឿន ប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ។

  “ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីគា...

  ផ្សេងទៀត